Corporació Municipal i òrgans de govern

Aquest apartat de la web us apropa als membres de la Corporació Municipal, oferint informació sobre els òrgans de govern municipal, els seus components i el règim de sessions.

També teniu la possibilitat de consultar les resolucions i acords municipals. Les actes de les sessions de Ple i Comissió de Govern són elaborades pel Secretari General de l'Ajuntament, preparant-se també un extracte periòdic dels decrets d'alcalde i tinents d'alcalde.